Ακάθιστος Ύμνος (μεγάλο)

12.00

Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα και αστεράκια δια να βοηθούν στην ψαλτική και την παρακολούθησιν των Χαιρετισμών, των τεσσάρων πρώτων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και του Ακαθίστου Ύμνου της πέμπτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και για τας κατ’ ιδίαν προσευχάς μας.

Στις τελευταίες σελίδες συμπεριλαμβάνει και την τυπικήν διάταξιν του Ακαθίστου Ύμνου.

SKU: YL006-M Category:

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 17 x 20 cm